MENY
 • Vergeordning

  Til enkelte konserter kan personer under oppgitt aldersgrense komme inn i følge med voksen person som fungerer som verge. Til konserter med vergeordning må det lastes ned vergeskjema som fylles ut og leveres ved ankomst til konserten. Link for nedlasting av vergeskjema er oppgitt i omtale av den enkelte konsert. Kun vergeskjema fra Bergen Live gjelder. 

  Vi presiserer følgende:

  • Verge skal også kjøpe billett på vanlig måte.
  • Verge kan ikke nyte alkohol/rusmidler før og under konserten
  • Verge skal være minimum 23 år
  • Verge har ansvar for at den/de han/hun er verge for ikke benytter rusmidler før eller under konserten
  • Verge kan ha ansvar for 2 mindreårige 

  Det vil være begrenset antall plasser tilgjengelig for vergeordning. Det står Bergen Live fritt å sette nedre aldersgrense (normalt 15 år)

  Har du spørsmål om vergeordningen, send e-post til: post@bergenlive.no

Konsertkalender

Template not found

BERGEN LIVE PARTNER